Boeken van een reis


Om reis en verblijf zo goed mogelijk voor te bereiden is het noodzakelijk om persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en paspoortgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de reis. Het gaat hierbij om vliegtickets, accommodatie, in sommige gevallen visa, reisleiders en agenten ter plaatse. Deze gegevens zullen altijd zeer vertrouwelijk worden behandeld. Voor de verwerking van gestuurde gegevens is en blijft Rosetta Reizen verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat Rosetta Reizen gestuurde gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij verwerken de gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Verkregen gegevens zullen nooit aan anderen worden verstrekt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn afgegeven.

Nieuwsbrieven van Rosetta Reizen

De nieuwsbrief geeft per email informatie over onze reizen, gebeurtenissen, activiteiten en andere organisatie gerelateerde zaken. Met een gemiddelde van ongeveer één keer per 6 weken wordt deze verstuurd naar personen die zich hiervoor hebben aangemeld. Afmelden voor de nieuwsbrief gaat eenvoudig door onderaan de email op de hiervoor bedoelde link (uitschrijven) te klikken.