Reisvoorwaarden

Wij hanteren de standaard reisvoorwaarden, overeenkomstig de voorwaarden zoals in de reisbranche geformuleerd. Waar mogelijk wordt afgeweken is op deze pagina te lezen. Lees de reisinformatie voor het boeken

Op de website staat voor iedere reis het programma van dag tot dag beschreven. Bovendien staat er informatie over allerlei praktische zaken als vervoer, accommodatie, klimaat en visa. Deze informatie is onderdeel van de reisovereenkomst, wij gaan er vanuit dat de reisinformatie vóór boeking is gelezen.

Betalingsvoorwaarden

Binnen 10 dagen na de boekingsbevestiging dient een aanbetaling van minimaal € 500,– p.p. te zijn bijgeschreven.
Uiterlijk acht weken voor de vertrekdatum het restant van het totaal.

Annuleringsvoorwaarden 

Tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling 
Vanaf 56 tot 42 dagen voor vertrek 30% van het totaal 
Vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van het totaal 
Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek 80% van het totaal
Vanaf 14 dagen voor vertrek 100% van het totaal

In het geval de tickets al zijn geprint komen de kosten van het annuleren hiervan, die per maatschappij en per ticket anders kunnen zijn, eveneens voor rekening van de reiziger. Soms moeten tickets kort na de reservering worden geprint, om die reden kan het voorkomen dat er dan een hogere aanbetaling wordt gevraagd. Dit laatste is afhankelijk van de condities die de vliegtuigmaatschappij hanteert.

De annulering door de reiziger

Annulering dient, tenzij onderling anders overeengekomen, schriftelijk te gebeuren.

Uitvoering

We proberen alle reizen uit te voeren conform de verwachtingen die je redelijkerwijs van deze reizen mag hebben. Door de bestemmingen die wij aandoen hebben de reizen een avontuurlijk karakter. Dingen veranderen in de loop van het seizoen, visumregels worden aangescherpt, plotseling is er sprake van een onvoorziene belasting, toeslag, etc. Ook kennen we niet alle hotelkamers van de hotels die tijdens de reis gebruikt worden en weten we soms niet van te voren in welke bus gereden gaat worden. Zijn er feiten of dingen die tijdens de reis echt anders zijn dan je op grond van onze informatie mocht verwachten, laat dit dan duidelijk en tijdig, d.w.z. tijdens de reis weten, eerst aan de direct betrokkene(n). als dat niet helpt aan ons kantoor. Soms is er enkel sprake van miscommunicatie en kan er met weinig moeite een ‘probleem’ worden verholpen.

Op de reisovereenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse rechtssysteem van toepassing.

Groepsgrootte

De minimale en maximale groepsgrootte staan bij de reizen vermeld. De reizen zijn gebaseerd op genoemd minimaal aantal deelnemers. Mocht dit aantal niet gehaald worden dan wordt men hier uiterlijk, maar meestal ruim ervoor, 3 weken voor de datum van vertrek over geïnformeerd. Mocht de reis uiteindelijk worden afgeblazen dan vindt volledige restitutie plaats van alle betaalde gelden. Het genoemde minimum en maximum bij groepsreizen is niet  absoluut. Een enkele keer kan hiervan afgeweken worden, b.v. als de laatste boeking uit meer dan één inschrijving bestaat, of klanten die een andere reis bij ons geboekt hebben en deze blijkt kort voor tijd uiteindelijk niet door te gaan, vragen overgeboekt te mogen worden.

Brochure

De traditionele brochures waarin alle reizen en prijzen staan vermeld, hebben hun langste tijd gehad. Alle recente reizen, prijzen en vertrekdata zijn tegenwoordig op de website te vinden. Kennelijke fouten, of vergissingen zijn daarbij niet bindend. Het internet heeft steeds meer de rol van het drukwerk overgenomen, is gemakkelijker te updaten en ook het milieu wordt hiermee ontzien. Mocht er om wat voor reden toch behoefte zijn een geprinte versie van een reis, een boekingsformulier, etc. dan is een e-mail of telefoontje naar Rosetta Reizen voldoende om het gewenste toegestuurd te krijgen. Inschrijven op nieuwsbrief zorgt voor actuele informatie, en onze Facebookpagina is er voor alle nieuwtjes, nieuwe reizen en veranderingen. Ook maken we daar vaak melding van wanneer een groepsreis het minimum aantal deelnemers heeft gehaald. Om meerdere redenen is het dus aan te raden ons te ‘volgen’.

Grensdocumenten

Voor alle reizen geldt; paspoort vereist, het moet na terugkomst in Nederland nog zeker 6 maanden geldig zijn.

Boekingsbijdrage

Voor administratie-kosten wordt per factuur een bedrag ad € 20,- in rekening gebracht.